Zátěžové vyšetření na ergometru

Bicyklová ergometrie je velmi jednoduché, levné a bezpečné vyšetření používané k diagnostice některých nemocí využívající změn jak ekg křivky ,tak krevního tlaku během fyzické aktivity. Na ekg křivce natočené v klidu, tedy v době, kdy nevykonáváte žádnou fyzickou aktivitu, nemusejí být patrny změny, které se zde mohou objevit během zátěžového testu a tak napomoci stanovení příčiny Vašich potíží. Může se jednat buď o změny tvaru ekg křivky nebo o různé typy poruch srdečního rytmu. Podobnou výpovědní hodnotu mají během testu i změny krevního tlaku.


Toto vyšetření používáme nejen k diagnostice, ale i ke sledování pacientů s ischemickou chorobou srdeční, tedy pacientů s angínou pectoris, po prodělaném infarktu myokardu, implantaci koronárního stentu. Méně často je toto vyšetření indikováno k posouzení chlopenních vad či arytmií. Základem vyšetření je fyziologická zátěž na upraveném bicyklu. V průběhu zátěže je pacient sledován klinicky, je monitorován a zaznamenáván ekg záznam, je mu měřen krevní tlak. Na základě změn ekg či reakce krevního tlaku na zátěž je posuzována reakce pacienta, funkční zdatnost, kompenzace krevního tlaku. Toto tradiční vyšetření má screeningový ( záchytný ) charakter a má jen určitou citlivost ( prokazatelnost pro onemocnění) a jen určitou výpovědní hodnotu. Například toto vyšetření má z neznámých důvodů nižší citlivost pro průkaz srdečního onemocnění u žen. Proto toto vyšetření více využíváme pří vyšetřování u mužů. Výsledek testování může být ovlivněn mnoha faktory. Kromě celkové zdatnosti pacienta jsou to omezení hybnosti dolních končetin, léky, kouření, jiná onemocnění. Na našem pracovišti používáme dva ergometrické systémy - Ergometr Kettler PX1, Ergometr Ergoselect 1200.


Postup vyšetření: Výkon lze provádět ambulantně i za hospitalizace. Lékař indikující toto vyšetření rozhodne, zda je nutné před výkonem vynechat některé léky – mohlo by dojít ke zkreslení výsledku testu nebo by se tento mohl stát nevýtěžným.
Během testu bude nepřetržitě snímáno Vaše EKG pomocí elektrod, které Vám budou nalepeny na kůži hrudníku a každé 2 minuty Vám bude manžetou umístěnou buď na levé nebo pravé ruce automaticky změřen krevní tlak. Všechny získané údaje se ihned ukládají v digitální podobě k následnému použití při vyhodnocování testu. Před začátkem testu budete požádán, aby jste hlásil přítomnému zdravotnímu personálu jakékoliv své potíže.


Bicyklová ergometrie se provádí na rotopedu. Poté co Vám budou nalepeny elektrody a změřen krevní tlak začnete šlapat. Každé 2 minuty se zvýší odpor pedálů a takto bude zátěž postupně pravidelně zvyšována. Fáze fyzické aktivity trvá 8-12 minut. Pokud budete mít kdykoliv během testu pocit, že jste již dosáhli svého maxima a nejste schopni v testu dále pokračovat, bude tento ihned ukončen. Stejně tak bude test ihned ukončen, pokud bude splněno některé z kriterií, které je indikací k přerušení testu a které je lékař/lékařka test provádějící povinen znát.
Na fázi fyzické aktivity navazuje fáze fyzického klidu – po přerušení šlapání Vám bude ještě 5-7 minut dále sledováno EKG a každé 2 minuty měřen krevní tlak. Během této fáze testu zůstanete sedět na rotopedu nebo budete požádán, aby jste se položil na lehátku umístěné vedle rotopedu. Po provedení testu nejsou žádná omezení.


Komplikace : Úmrtí 0.005 – 0.01%. Akutní infarkt myokardu: 0.03-0.05%
Arytmie vyžadující k obnovení normální srdeční činnosti použití elektrického výboje (kardioverze, defibrilace): 0.01-0.07%
Dále se mohou vzácně vyskytnout arytmie s pomalou tepovou frekvencí, arytmie s rychlou tepovou frekvencí nevyžadující k obnovení normální srdeční činnosti použití elektrického výboje a akutní srdeční selhání. Zcela raritní záležitostí je pád z rotopedu s následkem zranění.

Vybíráme z dalších vyšetření

ABMP ambulantní vyšetření tlaku, tlakový holter

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného ...

Oxymetrie

Toto vyšetření nejčastěji využíváme pro vyšetření pacientů s dominujícím příznakem dušností . Jedná se nejčastěji o pacienty ...

EKG

Jedná se o jednu z nejstarších metod, která je stále využívána k diagnostice v kardiologii. Základem vyšetření je povrchové ...