Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Spektrum vyšetření

Kardiologie

Diagnostika a léčba onemocnění srdce
Základní klinické vyšetření | podrobné informace
Dynamická zátěžová echokadiografie | podrobné informace
Dobutaminová zátěžová echokardiografie | podrobné informace
Bicyklová ergometrie | podrobné informace
EKG Holter ( ambulantní monitorování ekg) | podrobné informace
TK Holter (ambulantní monitorování TK) | podrobné informace
HUT test ( test na nakloněné rovině) -z technických důvodů vyšetření dočasně nenabízíme | podrobné informace
Odvykání kouření
Akutní kardiologie | podrobné informace
Echokardiografie transtorakální a jícnová | podrobné informace
Epizodní záznamník EKG | podrobné informace
Spirometrie | podrobné informace
Handgrip | podrobné informace
Spiroergometrie | podrobné informace
Spánková Apnoe | podrobné informace
Pulsní oxymetrie | podrobné informace
Druhý názor | podrobné informace
Kontroly a dispenzarizaci pacientů s ICD a CRT
Kontroly kardiostimulátorů

Angiologie

Diagnostika a léčba onemocnění tepen a žil
Základní klinické vyšetření
Ultrazvukové a dopplerovské vyšetření cév | podrobné informace
Funkční pletysmografické vyšetření | podrobné informace
Lymfodrenáže a léčba lymfedému | podrobné informace
Neurothesiometr | podrobné informace
Měření ABI Indexu | podrobné informace

Diabetologie

Diagnostika a léčba diabetu mellitu
Edukace diabetiků
Vyšetření diabetických komplikací
Diagnostika a péče o diabetickou nohu
Obezitologická poradna
Biochemické vyšetření | podrobné informace

Provádění klinických studií

Spolupracujeme na výzkumu a vývoji nových léků v oblasti kardiologie, angiologie, diabetologie
Účast v klinických studiích umožňuje být léčen nejmodernějšími léky, které nejsou ještě běžně dostupné na trhu
Součástí sledování je velmi podrobná kontrola celkového zdravotního stavu, časté lékařské kontroly

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]