Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Nová alternativa pro diabetiky v našem regionu!

Rozhovor na téma "Kardiodiabetes" s MUDr. Robertem Náplavou

V našem rozhovoru bychom Vám chtěli představit nový projekt, který má pacientům s diabetem nabídnout nový rozměr zdravotnické péče. Cílem projektu je nabídnout léčbu diabetu a všech dalších většinových komplikujících onemocnění diabetických pacientů. Autorem projektu je MUDr.Robert Náplava, kterého se ptáme na některé aspekty jeho záměru. MUDr. Náplava zahájil svou profesionální kariéru v Kroměříží na interním oddělení a od počátku se orientuje na onemocnění srdce a cév. V současné době pracuje jako invazivní kardiolog na Interní klinice IPVZ Krajské nemocnice T.Bati a současně od roku 2007 provozuje na poliklinice na Náměstí Míru v Kroměříži privátní praxi - Centrum pro choroby srdce a cév. Hlavní odbornou orientací jsou onemocnění srdce, cév a metabolická onemocnění především diabetes mellitus.

Co se vlastně skrývá za slovem kardiodiabetes ?

V současné době žije v České republice bezmála 800 000 diabetiků a díky současnému konzumnímu stylu životu, nedostatku pohybu a dalším vymoženostem současného života se předpokládá, že v roce 2025 bude počet diabetiků dvojnásobný. Někdy se mluví o takzvané epidemii diabetu. Pacienti s diabetem mají až 4 x vyšší riziko infarktu myokardu a 4 x vyšší úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Právě tyto důvody a narůstající počet diabetiků v naší populaci vede nutně kardiology k zamyšlení a hledání souvislostí mezi cukrovkou a výskytem srdečních a cévních chorob. Velká část diabetiků totiž umírá předčasně na infarkt myokardu, cévní mozkové příhody a další srdeční onemocnění. Sdružený název "kardiodiabetes" nepřímo vyjadřuje vztah mezi příčinou a důsledkem onemocnění. Koncepce kardiodiabetu je nejvhodnějším základem, který zastřeší péči o diabetiky a jejich nejčastější onemocnění.

Liší se nějakým způsobem průběh kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků a nediabetiků ?

Ano, a to velmi výrazně. Například průběh cévní degenerace - ukládání cholesterolu do cévní stěny (tzv. cévní ateroskleroza), je u diabetiků mnohem rychlejší. Cévy jsou postiženy ve všech segmentech, tedy difúzně, a léčba takto postižených cév je například pro cévní chirurgy nebo kardiochirurgy velmi obtížná. Toto se pokusím vysvětlit na příkladě. Pokud má kardiochirurg před sebou pacienta s diabetem a je nutné mu našít aorto-koronární bypass musí počítat s tím, že bude žilní nebo tepenný bypass našívat na věnčité tepny, jejichž průměr se pohybuje někde kolem 1-2 mm. Naopak u pacienta bez diabetu je tomu někde kolem 3-4 mm. Výkon je tím samozřejmě náročnější, přesto ovšem naši kardiochirurgové jsou schopni odvést špičkový výkon a tuto "hodinářskou" práci úspěšně dokončit. Rovněž tepny dolních končetin jsou postiženy podobně, a jak asi všichni vědí, diabetici mají větší výskyt amputací končetin. Je to dáno často právě specifickým diabetickým postižením tepen dolních končetin, které jsou difúzně nejvíce postiženy právě ve svých terminálních částech, které potom nejsou přístupné klasické léčbě ( bypass, angioplastika). Přestože jsou pacienti s diabetem úspěšně operováni nebo mají provedenou angioplastiku, musíme počítat s tím, že výsledky této léčby nejsou vždy tak dlouhodobé jako u nediabetiků. Bypassy se dříve uzavírají a tepny po angioplastice se rovněž opětovně dříve zužují. Opětovné zúžení tepny po angioplastice, takzvaná restenoza, je stále nevyřešeným problémem našich diabetických pacientů. Problematika specifického postižení srdce a cév přesahuje ovšem téma našeho rozhovoru.

Co si vlastně laik má představit pod pojmem diabetické komplikace ?

Velmi zjednodušeně můžeme rozdělit komplikace diabetu na takzvané mikroangiopatické a makroangiopatické. Ty makroangiopatické povětšinou pacientům s diabetem zkracují život a ty mikroangiopatické jim život nezkracují, ale minimálně znepříjemňují, tedy zhoršují jejich kvalitu života. Mezi makroangiopatické komplikace patří například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a amputace dolních končetin pro uzávěrovou chorobu cév dolních končetin. Mezi takzvané mikroangiopatické komplikace patří poškození cév očního pozadí a diabetická slepota, selhání ledvin a bolestivé postižení periferního nervstva,které je velmi obtížně ovlivnitelné standardní léčbou. Mikroangiopatické komplikace jsou způsobeny postižením těch nejdrobnějších cév, které zásobují sítnici, ledviny nebo struktury nervových zakončení. Bohužel se obvykle u diabetiků vyskytuje více komplikací v jedné době, a tím je léčba diabetických pacientů komplikovanější.

Jak je zajištěna péče o diabetiky v našem regionu?

Předpokládá se, že péče o diabetika v našem regionu, respektive v celé ČR, by měla být postavena na síti diabetologických ambulancí a diabetologických center a primární péči ( praktičtí lékaři). Pokud má diabetik štěstí a nemá žádné komplikace, je v péči praktického lékaře a diabetologa. Pokud ovšem pacient začne mít komplikace, o kterých jsem hovořil výše, musí často absolvovat další vyšetření u dalších specialistů. Pacient začíná navštěvovat kardiologa, angiologa nebo jiného cévního chirurga, neurologa, nefrologa, očního lékaře, chirurga, lipidovou poradnu, podiatrickou ambulanci a další. Není vyjímkou, že pacient navštěvuje osm až deset různých lékařů , kde je pacient takzvaně dispenzarizovaný. Dokumentace pacienta se stává méně přehledná a sám pacient mnohdy neví, proč tyto lékaře navštěvuje, chybí jednotící komplexní náhled na celé onemocnění. Tento komplexní jednotící pohled na pacienta bychom chtěli našim pacientům nabídnout v našem projektu.

Můžete naše čtenáře seznámit s vaším projektem ?

Společným jednotícím jmenovatelem pro náš projekt je myšlenka kardiodiabetu. Chceme na jednom kvalitně vybaveném pracovišti propojit komplexní péči o diabetického pacienta. V jedné době řešit jeho metabolické problémy, které mu přináší jeho základní diabetické postižení, zajistit primární i sekundární prevenci a zároveň řešit nejčastěji se vyskytující diabetické komplikace, to znamená léčit nemocné srdeční cévy, léčit jeho vysoký krevní tlak, ucpávání tepen dolních končetin, kožní diabetické defekty, srdeční selhání, případně další specifická onemocnění.

Jak chcete tuto péči personální a technicky zajistit ?

V současné době provozujeme specializovanou ambulanci Centrum pro choroby srdce a cév na poliklinice na náměstí Míru. Začátky nebyly jednoduché, ale věřím, že si naše pracoviště již za poměrně krátkou dobu fungování našlo své pacienty a snažíme se našim spolupracujícím lékařům a jejich pacientům maximálně vycházet vstříc. Dbáme především na individuální klientský přístup. Máme k dispozici tým lékařů specialistů pečujících o naše pacienty,a to dva kardiology, angiologa, diabetologa a neurologa. Někteří lékaři u nás pracují na plný úvazek ,někteří jako externisté na menšinový úvazek. Všichni lékaři mají vazby na klinické pracoviště, především na Interní kliniku v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, která má v péči o diabetické pacienty velkou tradici ,a kde sídlí i diabetologické centrum Zlínského kraje.Vazbu na klinické pracoviště považujeme za velmi důležitou nejen pro kontinuální vzdělávání našich lékařů, ale i pro zachování kontinuity péče o naše pacienty při hospitalizaci. Ve skutečnosti to znamená, že pacient přichází na jedno místo, kde obvykle v jedné době budou provedena všechna důležitá klinická, laboratorní a přístrojová vyšetření bez zbytečného vysedávání v čekárnách, bez nutnosti návštěv dalších specialistů, nehledě na úsporu za regulační poplatky. Pacientovi, ale i pojišťovnám, nabídneme jakýsi "balíček zdravotnických služeb" , který nabídne diabetickému pacientovi řešení jeho většinových zdravotních problémů na jednom pracovišti.

Jaké jsou vaše plány do nejbližší budoucnosti ?

Naším dalším krokem je do zmíněného projektu zařadit péči o končetiny diabetika,tzv.podiatrii. Jak asi všichni víme pacienti s diabetem mají vyšší riziko amputace dolních končetin. Je to způsobeno jednak uzávěrovou chorobou cév dolních končetin, postižením nervstva a změnou citlivosti kůže na končetinách. Toto například v důsledku nevhodné obuvi vede ke vzniku defektů - vředů, které se mohou šířit na celou končetinu a vedou až k amputacím části končetin. Ve spolupráci se specializovanou firmou ve Zlíně nabídneme našim pacientům diabetickou obuv, která bude vyráběna unikátní technologií. Nedílnou součástí našeho projektu je i provozování lékárny, ve které díky množstevním výhodám nákupu léčiv pro diabetiky nabídneme pacientům s diabetem levnější ceny než je tomu v ostatních lékárnách ve městě. Nejedná se jen o inzulín, pomůcky pro diabetiky, ale i o léčiva na vysoký krevní tlak a další srdeční onemocnění. Magistři i laboranti v lékárně jsou součástí našeho týmu a aktivně se účastní vzdělávání na poli kardiodiabetu. Naším společným cílem je se více přiblížit pacientovi a lékárníka postavit do jeho původní role. Náš pacient získá některé důležité informace přímo u lékárníka, který bude společně s námi jeho průvodcem pří řízení léčby jeho onemocnění.

V jakém časovém horizontu tedy nabídnete tyto služby našim pacientům ?

Pacienti se mohou objednávat od prosince 2008 na telefonním čísle naší ambulance na poliklinice 573 332 626. Další informace obdrží na chystaných webových stránkách www.lunacor.cz nebo www.centrumsrdce.cz.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]